دریافت بلیط رایگان حضور در مسابقه فوتبال ستارگان جهان و ستارگان ایران


اعضاء محترم جامعه بیماران ام اس ایران (آقایان) جهت دریافت بلیط رایگان حضور در مسابقه فوتبال ستارگان جهان و ستارگان ایران به دفتر جامعه حمایت از بیماران ام اس ایران مراجه فرمایید

 

4a345317-f946-437b-b47e-8e20eba83727

جوملا فارسی